Medarbeidere

Linnet & Co Advokatfirma består for tiden av to partnere, en ansatt advo­kat, en advo­kat­full­mekt­ig og to jurid­iske kons­ul­enter. I tillegg har firmaet tre kontor­med­arbeidere. Sammen ønsker vi å tilby det beste til våre kunder. Vi har gjennom mange år i bransjen opp­arbeidet en betydelig klient­portefølge i Nord-Norge, og har bred erfaring og god for­ståelse for nærings­livets behov. Vårt verdi­grunnlag er grundighet, profesjon­alitet og etter­rettelig­het i alle ledd.