Roar Bårdlund

E-post:
rb@linnet.no

Direkte telefon:
+47 951 06 440

Sentralbord:
+47 7766 1140

Faks:
+47 7766 1141

Roar Bårdlund

Partner, advokat MNA

Hovedarbeidsområder:

Bårdlund er fast bostyrer ved Nord-Troms tingrett og tar oppdrag ved konkurs- og dødsbobehandling.

Utdanning:

  • Universitetet i Tromsø, juridisk embetseksamen, 1995

Arbeidserfaring:

  • Partner i Linnet & Co Advokatfirma, fra 1.1.2009
  • Advokat Roar Bårdlund, egen praksis, 1998-2008
  • Advokatfirma Hans Henrik Linnet, advokatfullmektig
  • Tromsø kommune – kommuneadvokaten, overformynder
  • Universitetet i Tromsø, vitenskapelig assistent, oppgaveretter og kollokvieleder

Språk:

  • Engelsk, Skandinaviske språk